Vỉ xốp ươm cây


Vỉ xốp ươm cây của công ty nhựa Chí Thành BC giúp tiết kiệm hạt giống ươm, tỷ lệ nảy mầm của hạt giống cao, không bị các loại côn trùng, kiến phá hoại hạt giống….

Vỉ xốp ươm cây cải

Đối tác nổi bật

Back to top
Công ty nhựa Chí Thành BC